DO-KUPELNE.SK


Prevádzkovateľ:

TRACC, s. r. o.
Kolónia Hviezda 3664/63
036 08 Martin
IČO: 44679769
DIČ: 2022842822

Kontakt:
Tel. č.: 0905 222 892
e-mail: tracc@tracc.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2928890863/1100